Medlemsenkät

no_corona_01

Coronaorons påverkan på företag i Nätverket

Alla företag påverkas på ett eller annat sätt av coronavirusets spridning – en del mer, en del mindre. På en skala som beskriver hur negativt de påverkas finns fyra av tio företag på den tydligt negativa sidan. Det här visar en snabbenkät bland Nätverket Österlens medlemmar.

På den första frågan ”Har corona påverkat er verksamhet negativt?” fördelade sig svaren som diagrammet ovan visar.

Bilden överensstämmer ganska väl med resultatet i en större undersökning som programföretaget Visma lät göra bland 1 300 småföretag över hela landet mellan den 4 och den 13 mars. 42 procent ansåg där att deras företag kommer att påverkas negativt, medan 40 procent inte räknade med någon nämnvärd försämring.

Även om Nätverket Österlen har medlemsföretag av alla storlekar – och alltså inte bara småföretag, men representerande många branscher – står hälften inför akuta och/eller växande problem.

Intäkter och utgifter
Svårigheterna är av olika karaktär beroende på vilken företagare man frågar. Ett gemensamt drag är dock att om intäkterna ännu inte har påverkats så mycket finns det en oro för att de kommer att minska i takt med försäljningen sjunker. Och även om utgifterna inte påverkats så mycket ännu blir de ett problem om inte intäkterna ökar.

Fråga: "Vad av följande i er verksamhet har påverkats av corona och hur mycket?"
1. Inte alls, 2. En del, 3. Varken eller, 4. Rätt så mycket, 5. Extremt mycket.

no_corona_02
no_corona_03
no_corona_04

Färre fysiska möten
Den mest påfallande effekten av försiktigheten i samhället är att möten, event och utbildningar redan berörs väldigt mycket. Det gäller även kundkontakterna, men där finns det förstås alternativ i form av kontakter via bland annat telefon och internet – förutsatt att företaget inte gör merparten av sina affärer i direktkontakt med sina kunder.

Fråga: "Vad av följande i er verksamhet har påverkats av corona och hur mycket?"
1. Inte alls, 2. En del, 3. Varken eller, 4. Rätt så mycket, 5. Extremt mycket.

no_corona_05
no_corona_06
no_corona_07

Problem på lång sikt
På frågan ”Vad förväntar ni er att effekterna av corona kommer att bli på lång sikt?” är optimismen inte särskilt stor. Det är inte överraskande att permitteringar och utslagning av småföretag finns med i svaren.

Men det finns självfallet också en del optimism. Som i det här svaret: ”Tror det kommer återgå till det normala igen. Vaccin kommer hittas och när detta är färdigt så tror vi på att det blir en vanlig influensatyp och som vi behöver få immunförsvar mot.”

Undersökningen visar också att nästan alla företag – inte bara de som står inför omedelbara ekonomiska problem – har gjort förändringar i sina arbetssätt. Drygt 8 av 10 svarande företag har gjort förändringar i stor eller liten grad.

Råden om att tvätta och sprita händerna har stor efterlevnad. Men det finns också andra metoder för att begränsa riskerna. Där det är möjligt jobbar många hemma. Och hos ett av medlemsföretagen är lösningen denna: ” Vi har ett hemmalag och ett på jobbet-lag, så att alla inte blir sjuka samtidigt.”

Nätverkets möjligheter
Den sista frågan i enkäten löd: ”Finns det något som Nätverket Österlen skulle kunna göra för ert företag under denna period av coronaviruset?”. Ett urval av svaren kommer här:
- Få alla medlemmar att känna del av en gemenskap.
- Bra att kunna utbyta erfarenheter och tips.
- Prata om vikten av att stödja det lokala.
- Att gruppen gynnar varandra om det går och finns behov. Vissa är säkert starkare än andra. Vissa kör på som tusan i tider som dessa och vissa står säkert helt stilla.
- Försöka gynna varandra!

Bra länkar till information
Vi tar till oss alla tipsen – även de som inte redovisas här. Hör gärna av er både till oss och till de andra medlemmarna i Nätverket med tips, råd och funderingar. Du hittar alla på sidan Medlemmar. Nu nätverkar vi digitalt en tid helt enkelt. Men frukostmötena ska bli av. Om vi inte lyckas under våren har vi en lång och förhoppningsvis frisk höst framför oss.

Avslutningsvis ett tips till de av er som letar efter bra information på nätet. Den bästa och bredaste informationen för företagare finns samlad på verksamt.se.

Även kommunerna i vårt område lägger ut information på sina hemsidor:

Ystad: https://ystad.se/kommun--politik/aktuellt/information-om-coronaviruset
Simrishamn: https://www.simrishamn.se/naringsliv-och-arbete/naringslivsfrukostar
Tomelilla: https://www.tomelilla.se/nyhet/detalj/information-till-dig-som-foretagare-om-coronaviruset-och-covid-19
Sjöbo: https://sjobo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-12-information-om-coronaviruset.html

Lars Fredell
lars.f@natverketosterlen.se

 

Nätverkskalender

Det händer 2024
27/2 Nätverket Open Bowling
28/3 Frukostmöte Ystad
26/4 Frukostmöte Ystad
24/5 Frukostmöte Tomelilla
med Nätverket Open Golf
23/8 Frukostmöte Simrishamn
27/9 Frukostmöte Ystad
18/10 After Work Ystad

Det hände 2023
» Frukost med Bengt Magnusson
» Frukost med Sandra Mårtensson
» Frukost med Hasse Aro
» Frukost med Camilla Ahlgren
» Frukost med Christian Lundin
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf
» After Work, Ystad

Det hände 2022
» Frukost med Jonas Bergqvist
» Frukost med Klas Friberg
» Frukost med Sandra Carlborg
» Frukost med Gustav Antonsson
» Frukost med Björn Eriksson
» Nätverket Open Golf
» After Work, Ystad

Det hände 2021
» Frukost med Åsa Wikforss
» Frukost med Börje Salming
» Frukost med Oscar Hugoson
» Frukost med Petra Malm
» After work

Det hände 2020
» Frukost med Jessica Löfström
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf

Det hände 2019
» Frukost med Katarina Gospic
» Frukost med Therese Alshammar
» Frukost med Henri Reis
» Frukost med Albin Tingsvall
» Frukost med Janne Björge
» Nätverket Open Bowling
» Nätverket Open Golf
» Gåsamingel

Det hände 2018
» Frukost med Kajsa Bergqvist
» Frukost med Ulrika Sandmark
» Frukost med Joakim Haeggman
» Frukost med Malin Tillmar
» Frukost med Olof Stenhammar
» Nätverket Open Golf
» Gåsamingel

Det hände 2017
» Frukost med Anette Norberg
» Frukost med Anders Nilsson
» Frukost med Therese Sjögran
» Frukost med Fanny Sunesson
» Frukost med Lars Axelsson
» Nätverket Open Golf
» Gåsamiddag

Gilla oss på Facebook

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar