header-sommar-2022

Företag i Nätverket: Brumme & Michanek

brumme-michanek
Josefin Brumme och Angelica Michanek tycker att de kompletterar varandra mycket bra med sina breda kunskaper inom HR, ledarskap och organisationsutveckling. Så bra att de kan driva företag tillsammans och nu också är medlemmar i Nätverket Österlen.

De vill visa vägen till hållbar förändring

Öppenhet och tillit, ansvarstagande på alla nivåer, engagerande mål och uppdrag samt tydlighet i struktur och processer. Där har ni ett antal nyckelfaktorer för organisationer som vill utvecklas i riktning mot bättre effektivitet och större lönsamhet.
Eftersom resan dit dock kan vara både lång och mödosam behövs en skicklig vägvisare. Som nyblivna Nätverket Österlen-medlemmen Brumme & Michanek.

Organisationsutveckling handlar, bland annat, om att se över den egna verksamheten och skapa förändring för att bli bättre på att nå mål och visioner. Det kan exempelvis gälla att förändra kultur, kommunikation och arbetssätt, utveckla den interna strukturen och förbättra de tekniska förutsättningarna inom företaget. Något mer förenklat handlar det om att bli bättre på att skapa värde för målgruppen.

Bred kompetens
Detta är något de flesta företagsledare känner till. De flesta chefer vet också att alla företag tids nog behöver genomgå en förändring. Frågan är bara när, hur och med vilka resurser. Just detta, och en hel del annat också för övrigt, är organisationsutvecklingskonsulterna Josefin Brumme och Angelica Michanek proffs på.

Båda två har både bred och djup kompetens inom HR, ledarskap och organisationsutveckling. Tjejerna har olika bakgrunder samtidigt som den genuina nyfikenheten på förändring utgör en viktig gemensam nämnare.

Olika bakgrund
– Vårt erbjudande vilar på två ben; HR och rekrytering samt ledarskap och organisationsutveckling. Både jag och Josefin har jobbat inom båda dessa områden och delvis tillsammans, säger Angelica, som är socionom med många års erfarenhet av ledarskap.

Hennes plan är att under året påbörja en magisterutbildning inom just ledarskap och organisation. Josefin, å sin sida, är personalvetare i grunden och har mångårig erfarenhet av HR-arbete och arbete med organisationsutveckling. Hon är dessutom utbildad till gestaltpraktiker, snart även gestaltterapeut, med djupa kunskaper i att stödja hållbar utveckling och förändring i organisationer.

Kompletterar varandra
– Vi kompletterar varandra mycket bra, det kände vi nog redan vid vårt första gemensamma uppdrag, säger Josefin, som är starkt intresserad av mellanmänskliga relationer, lärande och hur man med hjälp av öppenhet och tillit skapar ett effektivt arbetssätt.

När Nätverket Österlen träffar tjejerna på Espresso House i Ystad har det gått på dagen ett år sedan de startade företaget. De hade då jobbat ihop med olika projekt och uppdrag och under en tid pratat om slå sina kloka och välutbildade huvuden ihop.

brumme-michanek
Angelica och Josefin utgår från kundens behov och målbild när de planerar exempelvis chefshandledning, grupputveckling, workshops och utbildningar. Dessutom är den lokala förankringen i Skåne viktig för dem. 

Lokal förankring
Initialt hade den geografiska spridningen av kundkretsen tyngdpunkten i norra delen av Sverige, vilket – i kombination med pandemin – gjorde att många uppdrag utfördes på distans. Successivt har Brumme & Michanek etablerat sig i Skåne och ambitionen är nu att hitta ännu fler kunder på hemmaplan.

– Det är bland annat därför vi går med i Nätverket Österlen. Vi vill ha en stark lokal förankring och det ska bli spännande att gå på träffarna, för att träffa företagare och bilda oss en uppfattning av vilket behov som finns för våra tjänster, säger Angelica.

Långsiktiga strategier
Vilket för oss tillbaka till de där två benen i företagets verksamhet, där som nämnts ledarskap, organisationsutveckling och förändringsledning utgör det ena.

– Att skapa tydlighet och driv i utvecklings- och förändringsprocsser kan vara utmanande. Vi utgår från kundens behov och målbild och erbjuder exempelvis stöd i framarbetandet av långsiktiga strategier och insatser såsom chefshandledning, grupputveckling, workshops och utbildningar. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för ansvarstagande, utveckling och förändring.

Proffs på HR
När det gäller HR kan Brumme & Michanek bistå med rådgivning, genomförande av avgränsade projekt eller ett mer långsiktigt HR-stöd, allt från strategi till praktiskt genomförande. Det kan röra sig om arbetsättsliga frågeställningar, kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor eller utredningar, rekrytering, med mera. Här är det hållbar utveckling och förändringar i organisationerna som sätts i fokus.

– Kunden har kanske inte något HR-stöd inhouse, funktionen kanske är överbelastad eller så behövs det tillföras en specifik kompetens.

Täta avstämningar
Josefin och Angelica inleder alltid med djupgående behovsanalys i dialog med uppdragsgivaren.

– Öppenhet, tillit och tydlighet i struktur och processer är a och o både för oss och generellt i organisationer som vill nå framgång, säger Josefin och får nickande medhåll av sin kollega.

– Det är även väldigt viktigt att formulera mål som engagerar, och att man pratar om varför företaget vill uppnå dessa. På så sätt skapas förutsättningar för ansvarstagande och meningsfull förändring som alla som verkar i organisationen är delaktiga och engagerade i, säger Angelica.

Vi ser fram emot att träffa tjejerna på våra frukostmöten och hälsar Brumme & Michanek hjärtligt välkomna till Nätverket Österlen.

Text och foto: Kostas Foussianis,
kostas@natverketosterlen.se

Brumme & Michanek
Josefin Brumme: 070-7366588
Angelica Michanek: 073-9228370
E-post: info@brummemichanek.se
Hemsida: brummemichanek.se

REPORTAGE OM OCH MED MEDLEMMAR

23 januari - 2023

Företag i Nätverket: JHL i Tommarp

JHL – en 120-åring som växer så det knakar Förstklassig service, effektiv lagerhållning och hög tillgänglighet. Där har ni tre…
15 december - 2022

Företag i Nätverket: JL Fysiocenter

Från Jim Gottfridsson till ”gamla Asta” Såväl tillgängligheten som den samlade kompetensen är hög och ambitionen gentemot…
25 oktober - 2022

Företag i Nätverket: OA Logistik

Ny nätverksmedlem växer så det knakar De kommer att nå över 10 miljoner i omsättning och har gått från en till 14 anställda på…
26 juli - 2022

Företag i Nätverket: Wikan Personal

Wikan Personal lever upp till sin slogan– nya lokaler möjliggör expansion Långsiktiga kundrelationer och korta beslutsvägar, men…
7 juli - 2022

Företag i Nätverket: Ocab Syd

Om olyckan är framme står Rickard Larsson och hans gäng beredda - Ringer man vår jour är vi på plats inom en timme! Och inte bara…
Hemrex
2 juni - 2022

Företag i Nätverket: Hemrex

I det egna kaoset fann Lars Larsson fröet till framgångssagan Hemrex. Efter drygt tio år kan han se tillbaka på en mycket fin…
16 mars - 2022

Företag i Nätverket: Citcop

Marcus Fridh och Michael Flodin har en klar ambitionen när det gäller att Citcop ska växa och menar att det finns potential att…
20 september - 2021

Företag i Nätverket: ECAB i Skåne

Anders Svensson driver det nya medlemsföretaget ECAB i Skåne – men han driver också på sig själv, bland annat med återkommande…
14 september - 2021

Företag i Nätverket: Karlaby Kro

Jonas och Julia Edberg tog våren 2021 över Karlaby Kro efter en lång rad av år med engagemang i flera andra anläggningar runt om…
14 augusti - 2021

Företag i Nätverket: Bergkvarabuss

Jens Richard är trafikområdeschef för Bergkvarabuss i östra Skåne och ser att företaget går en ljus framtid till mötes inte minst…
22 mars - 2021

Företag i Nätverket: ICA Kvantum

Christian och Per-Anders Olofsson har full koll på sina ICA Kvantum-butiker i Ystad, Sjöbo och Tomelilla. Ett brett erbjudande –…
14 oktober - 2020

Företag i Nätverket: Radio Active

I studion hos Radio Active i Ystad lotsar Gustav Wennerholm med vana händer lyssnarna genom det populära programmet ActiveMorron.…
18 Maj - 2020

Företag i Nätverket: Österlensport

Joachim Orrenius trivs bäst där idrotten händer. Exempelvis på Korsavads idrottsplats, där Nätverket Österlen träffade honom för…
7 april - 2020

Företag i Nätverket: Karaten Bygg

Jonas Sjögren är områdesansvarig på Österlen för det växande byggföretaget Karaten Bygg. "Vi har en väl genomtänkt företagskultur…
29 januari - 2020

Företag i Nätverket: Bravida

Jan Svensson är avdelningschef för Bravida Österlen med kontor och verksamheter i Tomelilla, Simrishamn och Ystad. Bravida ger…
22 januari - 2020

Företag i Nätverket: Adventura

– Vi har mycket att erbjuda de lokala företagen. Adventura är en personlig arrangör som hittar den bästa lösningen för varje kund…
21 oktober - 2019

Företag i Nätverket: P-Dyk

En miljökämpe som trivs bäst under ytan Övergödning, utfiskning, oljeutsläpp, miljögifter, plast, spökgarn … listan över de…
3 oktober - 2019

Företag i Nätverket: Preem Ystad

Macken – en samlingspunkt för alla Hos Preem i Ystad kan du tanka både bilen och dig själv … Stans bästa biltvätt, en skinande…
27 augusti - 2019

Företag i Nätverket: Kiviks Taxi

Ulf Hansson på platsen han ofta ses – beredd att ta hand om kunderna på en ny uppskattad resa med Kiviks Taxi. Kunglig kundvård…
10 juni - 2019

Företag i Nätverket: DC Syd

Johan Stolpe är vd och Johan Pagels är marknadschef hos DC Syd i Ystad. Båda ser en positiv utveckling för deras affärsidé att…
3 juni - 2019

Företag i Nätverket: Eventrace

En stark trio står bakom Eventrace på Svampabanan utanför Tomelilla, fr v mekanikern Kristian Gerdtsson tillsammans med ägarna…
12 april - 2019

Företag i Nätverket: Rikstolvan

Bea Tigerhielm och Staffan Julén är professionella artister inom två olika kultursegment – film och fotografi. Nu driver de sitt…
7 april - 2019

Företag i Nätverket: Skåne TV

Henrik Sonne Jörnelius på Skåne TV i Ystad. Här med en av företagets många modern tv-kameror – en Ipad med en riktad mikrofon på…
7 mars - 2019

Företag i Nätverket: Hx3 YSTAD

Unikt helhetskoncept med hälsa i fokus H som i hälsa, häst, hund och inte minst human – människa. Hx3 Ystad erbjuder ett…
13 februari - 2019

Företag i Nätverket: Lloyds Taxi

16 000 skäl att ringa en taxi … Trodde du det räckte med att kunna ratta en bil för att arbeta som taxiförare?Glöm det – i alla…
16 december - 2018

Företag i Nätverket: Cederblad & Co

”Byråns flesta kunder är ägarledda företag. Det är allt från enmansföretag till stora koncerner, men vi har också en del…
9 december - 2018

Företag i Nätverket: Printprofil

Hög servicenivå. Printprofils samlade styrka med från vänster ägaren Mattias Andersson, Robin Olsson, Martin Söderberg och…
27 november - 2018

Företag i Nätverket: Ystads Teater

Från stålbad till stordåd Ystads Teater lockar stora artister med liten ekonomi För 25 år sedan var byggnaden nära förfall. För…
1 november - 2018

Företag i Nätverket: Ystad Energi

Jessica Fredson på Ystad Energi ser en spännande framtid när det gäller utvecklingen på energiområdet. Energibolaget som är mer…
22 oktober - 2018

Företag i Nätverket: PMR Ystad

PMR har lagt in en ny växel Det började som ett enmansföretag 1992 – nu omsätter telekombolaget PMR över 50 miljoner kronor, har…
27 mars - 2018

Företag i Nätverket: Olof Viktors

Olof Viktors kavlar upp ärmarna Hjärtat finns på Österlen, men produkterna är eftertraktade över hela Sverige. Nu ska Olof…
30 januari - 2018

Företag i Nätverket: Kiviks Musteri

130 år med hjärtat på Österlen Den starka företagskulturen går i arv på Kiviks Musteri Stränderna, rapsfälten, konstnärerna,…
23 november - 2017

Företag i Nätverket: ICA Supermarket

Hård satsning på mjuka värden De öppnar först och stänger sist. Och bjuder däremellan på service i världsklass. Välkommen till…
12 oktober - 2017

Företag i Nätverket: YSTADappen

Upplev Ystad med mobilens knAPPar Är det verkligen möjligt att få tillgång till hela Ystad i mobilen? Appsolut!YSTADappen är här…
12 september - 2017

Företag i Nätverket: PG Etikett

Litet företag med stora visioner Det började som en hobby hemma på ägaren Per Grundströms gård i Skurup 2009. Idag har nyblivna…
3 juli - 2017

Företag i Nätverket: Toyota Sydost

Toyota Sydost har ett brett utbud av elhybridbilar att erbjuda i sin bilsalong på Metallgatan i Ystad. Bengt Gustavsson (infälld)…
11 april - 2017

Företag i Nätverket: Great Reklam

Från Good to Great! Kreativa Maria hjälper företag att nå mästarklass Text eller bild, digitalt eller analogt, helhet eller…
11 oktober - 2016

Företag i Nätverket: 4x4 EVENT

4x4 = 90 minuters spänning! Rivstarta konferensen med Jeep-körning på Österlen En konferens med företaget kan vara seg,…
23 september - 2016

Företag i Nätverket: Bleck & Plåt

Högt i tak när Bleck & Plåt nysatsar Ny ägare, nya visioner och snart också – nya lokaler. Med hjälp av Nätverket Österlen ska…
18 augusti - 2016

Företag i Nätverket: Guldkanalen

De gräver guld i musikarkivet Radiokanal för nostalgiker i gamla brandstationen Gamle schlagerkungen Johnny Logan stannade i fyra…
1 augusti - 2016

Företag i Nätverket: Gärsnäs Bil

Ronny Åkerlund, Bengt Malmkvist och PG Larsson ser till att kunderna blir väl mottagna hos Gärsnäs Bil. Bilhandlarna som gör…
1 september - 2015

Företag i Nätverket: Skånefrö

Skånefrö vill revolutionera fotbollen Rosenberg, Berget och de andra fotbollsstjärnorna i all ära.En viktig del av MFF:s succé i…
1 april - 2015

Företag i Nätverket: Bil Bengtsson

Passionen skapar framgång Människor och miljö i centrum hos Bil-Bengtsson Enkelhet, tillgänglighet, passion. Där har du de tre…
16 mars - 2015

Företag i Nätverket: Room Expo

Grönt och skönt hos Roomexpo Högkvalitativa och modernt designade inredningsprodukter, både för hemmet och den offentliga…
22 december - 2014

Företag i Nätverket: Hotel Svea

Störst, äldst – och bäst (?) på Österlen Hotel Svea vill bli en mötesplats för konst och kultur Hotel Svea är Österlens största…
3 oktober - 2014

Företag i Nätverket: Mazars

”Lokal idrott och näringsliv hand i hand” 14 000 medarbetare i 72 olika länder – revisions- och rådgivningsbyrån Mazars är…
19 september - 2014

Företag i Nätverket: Trycka.se

Tryckeri med höga ambitioner Trycka.se levererar till företag såväl i Sverige som Europa Det har kunder från sju olika länder och…
26 augusti - 2014

Företag i Nätverket: Team Sportia

Skoproffs med brett sortiment! Team Sportia går in i Nätverket och stöttar teamet Brett sortiment, kompetent personal och hög…
3 mars - 2014

Företag i Nätverket: Mix Megapol

Radiokanalen med hjärtat på rätta stället! Mix Megapol vill komma närmare lyssnarna på Österlen Nyckeln till en bra start på…
30 november - 2013

Företag i Nätverket: Ystad Kommun

"Vi har en fantastisk bredd på näringslivet!" Ystad Kommun äntligen medlemmar i Nätverket Österlen Plats 125 på svenskt…
23 september - 2013

Företag i Nätverket: LMcon

Tacka Rolf för tidningen! Leveranserna går till storföretag som Apoteket, Volvo, SAS och Kappahl. Och hans tidningsvagnar finns i…
12 augusti - 2013

I Wallanders spår – på segway!

I Wallanders spår – på segway! Från Solsidans idyll till mörka brottsplatser. Nu kan du hänga med på en guidad Wallander-tur –…
27 juni - 2013

Företag i Nätverket:Teleservice

Från enmansfirma till storföretag Teleservice expanderar i takt med teknikens utveckling Det började som ett enmansföretag för 40…
24 april - 2013

Företag i Nätverket:Vollsjötryck

Ett litet tryckeri med stort register! Slut på visitkort? Dags att trycka upp fler broschyrer till företaget? Eller vill du…
21 mars - 2013

Företag i Nätverket: Lalefa Segway

Från Solsidan till Industrivägen i Sjöbo– Lalefa ordnar företagsvent med segway som underhållning Känns den gamla vanliga…
13 september - 2012

Företag i Nätverket: McDonalds

McDonalds i Ystad lyssnar på kunderna Frukost i ottan eller färdkost vid midnatt. Tillgängligheten är a och o för McDonalds i…
15 januari - 2012

Företag i Nätverket: Mix Reklambar

Kreativt häng i nya reklambaren Österlen har fått en ny bar som har öppet dagtid och inte serverar alkohol. Låter det snurrigt?…
9 januari - 2012

Företag i Nätverket: Nordic Travel

Nordic Travel - mer är en resebyrå Det började med ett golfprojekt i Skåne – några år senare öppnar Nordic Travel dörren till en…
4 oktober - 2011

Företag i Nätverket: YstaGruppen

Snabbt och enkelt YstaGruppens motto Okomplicerade affärer och snabba lösningar. Där har ni grundpelarna i YstaGruppens…
14 september - 2011

Företag i Nätverket: Radio Active

Bredden är Radio Actives styrka 45 000 lyssnare. 30 proffsiga programledare. En briljant radiokanal. Radio Active har gått från…

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar