header20180109

Fler deklarerade elektroniskt på Österlen i år

170505-e-deklaration.jpg

Österlen hör inte till det mest framåt delarna av Sverige när det gäller att deklarera elektroniskt. Däremot ökar de som använder datorn eller mobilen för att deklarera mer här än i landet som helhet. Det här kan vi utläsa av färsk, lokal statistik från Skatteverket.

Nästan 5,8 miljoner människor i landet deklarerade elektroniskt i år. Det innebar att drygt 73 procent av landets 7,8 miljoner skattepliktiga använde dator, telefon, app eller sms för att deklarera innan tiden gick ut den 3 maj. I fjol var det 72 procent som e-deklarerade.

På Österlen var andelen e-deklaranter nästan 66 procent i år mot 63 procent förra året. Det gav en ökning med 2,7 procentenheter. Av totalt nästan 51 000 deklaranter här valde drygt 33 000 att deklarera digitalt.

Störst andel e-deklaranter på Österlen finns i Ystad, där 68,6 procent knappade på datorn eller mobilen i år. Tomelillaborna kom strax efter med 68,1 procent, medan invånarna i Simrishamn bara i 59,7 procent av fallen deklarerade digitalt. I Simrishamn och Tomelilla ökade dock användandet av Skatteverkets e-tjänster mest. Även då i jämförelse med resten av landet.

– Det är bra och glädjande att ännu fler upptäckt fördelarna med att deklarera digitalt. Det är enkelt, säkert och felen blir färre, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Färre nya bilar
Många gjorde säkert sina deklarationer under påskhelgen i år. En sak är i alla fall klar – de köpte inte bil då. Bilbranschen, som noterat ökad försäljning flera månader i rad, ser påskens helgdagar som den främsta anledningen till nedgången i april.

Bilförsäljningen minskade med 9,7 procent i hela landet under april månad jämfört med samma månad i fjol. Sedan början av året står därmed nybilsförsäljningen på ett blygsamt plus med 1,8 procent.

På Österlen är utvecklingen ännu mer avvaktande. Sedan början av året har registreringen av nya bilar minskat med 8,9 procent. Detta sedan 707 personbilar registrerats i år mot 776 motsvarande period i fjol. Positivt är dock att antalet nya miljöbilar har ökat med 7,7 procent.

Nyföretagandet sladdar
Även för nyföretagandet är det segare i år än förra året. Det är bara Simrishamn som kan stoltsera med ett ökat antal nyregistrerade företag hittills i år. Ystad och Tomelilla står båda på minus, vilket ger en samlad minskning för Österlen med 8,8 procent.

Detta ska jämföras med att nyföretagandet i hela landet bara minskat med 2,3 procent räknat sedan årsskiftet och jämfört med förra året. Hittills i år har 24 340 företag registrerats i Sverige. Av dessa bidrar Österlen med 124.

All statistik över nya företag, nya bilar och e-deklarationer på Österlen finns samlad på en pdf-sida som du öppnar genom att klicka här!

Källa: Nätverket Österlen/Lars Fredell

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar