header20180109

Röda siffror för Österlens nyföretagande

170404-nya-foretag.jpg

Registreringen av nya företag hade en lite mer avvaktande utveckling på Österlen under första kvartalet jämfört med resten av landet. De nya företagen är något färre hittills i år än förra året.

Under perioden januari-mars startades 100 nya företag på Österlen jämfört med 108 motsvarande månader i fjol. Det ger ett minus med 7 procent.

I landet som helhet noteras samtidigt en ökning med nästan 3 procent under första kvartalet. Detta efter en stark marsmånad, där ökningen var drygt 22 procent.

På Österlen är det bara Simrishamn som har plussiffror första kvartalet. Efter ökningar både i januari och mars kan kommunen räkna in 37 nya företag hittills i år mot 31 i fjol. Det ger en ökning med 19 procent.

Tomelilla och Ystad på minus
Tomelilla, som vann nystartarligan på Österlen förra året, står i år på minus 44 procent med 14 nya företag jämfört med 25 i fjol. Det är bara februari månad som sticker ut med ett plus på 29 procent.

I Ystad började året bra med ett plus i januari, men sedan har det varit en mer avvaktande utveckling och första kvartalet slutar på ett minus med 6 procent. 49 nya företag jämförs då med 52 i fjol.

Nya företag per kommun 2016 2017 Förändring
Simrishamn 31 37 +19 %
Tomelilla 25 14 -44 %
Ystad 52 49 -6 %

Nya företag är en sak, livskraftiga företag en annan. Medan konkurserna ökat med 12 procent i landet under första kvartalet står Österlen på 0 procents förändring.

Fler nya el- och gasbilar 
Även när det gäller registreringen av nya bilar är utvecklingen något mer försiktig på Österlen än i hela landet. 556 nya personbilar registrerades här nere första kvartalet i år jämfört med 551 i fjol, vilket ger ett minus med 1 procent. Samtidigt ökade nyregistreringarna i hela riket med 6 procent.

I Österlens tre kommuner noteras bara en ökning av nya bilar i Ystad (+10 procent), medan det blev minskningar i Tomelilla (-7 procent) och Simrishamn (-12 procent).

Noterbart är att antalet nyregistrerade dieselbilar minskat med totalt 10 procent i de tre kommunerna, medan bensinbilarna ökat med 5 procent. Andelsmässigt ökar dock elbilar, elhybrider och gasdrivna bilar allra mest.

Se hela statistiken över nyföretagandet och registreringen av nya bilar på Österlen i den bifogade pdf-filen!

Källa: Nätverket Österlen/Lars Fredell

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar